Offer Categories: สินเชื่อรถยนต์แลกเงิน

รายได้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับแหล่งรับจำนำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ (ขึ้นอยู่กับแหล่งรับจำนำ)
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้กู้
รายได้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับแหล่งรับจำนำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ (ขึ้นอยู่กับแหล่งรับจำนำ)
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้กู้
รายได้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับแหล่งรับจำนำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ (ขึ้นอยู่กับแหล่งรับจำนำ)
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้กู้
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน
อายุ
ช่วง 21-60 ปี
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อที่สมัคร)
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 150% ของราคาประเมิน
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้กู้
รายได้
10,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อที่สมัคร)
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
7,500 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อที่สมัคร)
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
อายุ
ช่วง 20-70 ปี

อยากขอสินเชื่อรถยนต์แลกเงิน เลือกสมัครรถแลกเงินที่ไหนดี

บริการรถแลกเงิน สินเชื่อรถยนต์แลกเงินสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถ ต้องการนำมาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย ซึ่งเห็นได้ว่าในปัจจุบันนิยมสมัครใช้งานกันมาก เพราะเห็นได้จากหลายสถาบันการเงินต่างออกแบบสินเชื่อรถแลกเงินเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงอย่างง่าย แล้วจะขอสินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดี เช่น คาร์ฟอร์แคชรถผ่อนอยู่ดีไหม ที่ตอบโจทย์และเข้าถึงง่าย บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลการเอารถเข้าไฟแนนซ์ไว้แล้ว ติดตามอ่านกันได้ที่บทความนี้เลยว่าจะมีอะไรบ้าง

ข้อควรรู้ก่อนสมัครใช้งานสินเชื่อรถยนต์แลกเงิน

ก่อนเข้าใช้บริการรถยนต์แลกเงินต้องทำความเข้าใจก่อนสมัครใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อเข้าใช้บริการสินเชื่อรถยนต์แลกเงินว่ายอดเงินที่ต้องผ่อนนั้นจำนวนเท่าไหร่ จ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ จ่ายกี่เดือน และรายได้ต่อเดือนนั้นเพียงพอต่อการผ่อนจ่ายหรือไม่ เพียงจะได้ไม่เพิ่มภาระทางการเงินมากเกินไป รวมถึงในเรื่องของสินเชื่อรถแลกเงินต้องทำการเปรียบเทียบหลาย ๆ ธนาคารให้ดี เพราะสินเชื่อแต่ละประเภทนั้นมีเงื่อนไขด้านดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง และนอกจากนี้ต้องประเมินวงเงินการผ่อนว่าในแต่ละงวดนั้นต้องชำระค่างวดรายเดือนที่เท่าไหร่ เป็นเงินต้นเท่าไหร่ เป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่ เพื่อจะไดแบ่งเงินไว้ใช้จ่ายเรื่องการผ่อน จะได้ไม่ประสบปัญหาเรื่องการหมุนเวียนเงินจ่ายไม่ทัน

สินเชื่อรถยนต์แลกเงินแบบไม่ต้องโอนเล่มดีอย่างไร

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใช้บริการสินเชื่อรถยนต์แลกเงิน ต้องบอกเลยว่าสินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่มนั้นเป็นที่กำลังนิยมในปัจจุบัน เพราะมาพร้อมกับข้อดีคือไม่ต้องโอนชื่อไปมาระหว่างการใช้งานสินเชื่อ และไม่มีการบันทึกชื่อผู้ที่ยืมเงินในเล่มทะเบียน เมื่อผ่อนครบก็คืนเล่มทะเบียนให้ตามกำหนด

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อรถยนต์แลกเงินรายละเอียดอย่างไร

สำหรับขั้นตอนการเข้าประเมินสินเชื่อรถยนต์แลกเงิน สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากในปัจจุบันมีช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ หลังจากทำการลงทะเบียนแล้ว รอเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนัดรับเอกสาร พร้อมนำรถเข้าประเมินในบางสินเชื่อ  จากนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งผลการอนุมัติ จากนั้นรอรับวงเงินสินเชื่อที่ได้จากการตีราคารถ

ประเมินราคารถยนต์สินเชื่อรถยนต์แลกเงินขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร

สามารถคำนวณวงเงินกู้ได้ง่ายผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ ด้วยการกรอกข้อมูลรถยนต์ที่ต้องการเข้าขอสินเชื่อรถยนต์แลกเงิน จากนั้นเข้าสู่การคำนวณโดยกรอกรายละเอียดขอวงเงินที่ต้องการกู้ ดอกเบี้ยที่ได้รับ เพียงเท่านี้ระบบก็จะแจ้งวงเงินกู้ที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์เพื่อใช้จ่ายในแต่ละเดือน

อยากสมัครสินเชื่อรถยนต์แลกเงินเลือกสมัครที่ไหนดีในปี2024

สินเชื่อรถยนต์แลกเงินจากศรีสวัสดิ์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินอนุมัติสูงไม่ต้องใช้คนค้ำ ทั้งยังไม่ต้องโอนเล่มก็มีเงินก้อนพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะรถผ่อนหมดหรือรถผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์สามารถเข้าใช้บริการสินเชื่อรถยนต์แลกเงินได้ แถมยังเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน สะดวกกับการเข้าใช้บริการ เพราะมีสาขากว่า 5,500 ประเทศ หรือจะเป็นการสมัครสมหวังรถแลกเงิน สินเชื่อวงเงินกู้กว่า 100% รับรถไม่เกิน 25 ปี และยังผ่อนนานกว่า 72 เดือน หลังจากสมัครรับเงินพร้อมใช้ไวภายใน 1 วันทำการ รับรถเข้าประเมินวงเงินกู้ทุกจังหวัด หรือจะเป็นสินเชื่อรถยนต์แลกเงินทีทีบีไดร์ฟ สินเชื่อวงเงินกู้อนุมัติกว่า 120% ของการประเมิน อนุมัติไวกว่า 30 นาที รับเงินภายใน 1 วันทำการ และยังผ่อนจ่ายนานกว่า 72 เดือน หากวงเงินไม่พอใช้สามารถขอเพิ่มวงเงินได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจ และสินเชื่อรถยนต์แลกเงิน KTC พี่เบิ้ม วงเงินให้กู้กว่า 1 ล้านบาท อนุมัติพร้อมรับเงินทันที ผ่อนนานกว่า 84 เดือน สมัครง่ายได้ทุกอาชีพไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน สุดท้ายสินเชื่อรถยนต์แลกเงินจากกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อรถแลกเงินดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.27% ต่อเดือน ผ่อนนานกว่า 84 เดือน มีให้เลือกสมัครทั้งแบบโอนเล่ม และไม่โอนเล่ม ได้วงเงินกู้เต็มจำนวนกับการอนุมัติกว่า 100% สามารถยื่นกู้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์กรุงศรี ถือว่าสะดวกและตอบโจทย์การใช้งานไม่ต้องไปถึงสาขา

ใครบ้างที่มีสิทธิสมัครใช้งานสินเชื่อรถยนต์แลกเงินและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใช้งานสินเชื่อรถยนต์แลกเงินต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี และมีรถยนต์เป็นชื่อตนเองในเล่มทะเบียน เพื่อง่ายต่อการอนุมัติวงเงิน และต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย พร้อมกับต้อง เตรียมเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารแสดงรายได้ แผนที่ตั้งที่บ้านและที่ทำงาน รวมถึงสำเนาบัญชีธนาคารและสมุดคู่มือเล่มทะเบียนรถเป็นเอกสารในการเข้าประเมินราคารถยนต์

ทั้งหมดนี้เป็นรีวิวเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อรถยนต์แลกเงินในปี2567 เพื่อไขข้อสงสัยสำหรับผู้ที่ต้องการรู้ถึงข้อมูลสินเชื่อก่อนการสมัคร บทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาแนะนำ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนสมัครใช้งานสินเชื่อรถยนต์แลกเงินอยากให้ผู้สมัครสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทำการศึกษาและประเมินตนเองให้ดี เพื่อจะได้ทราบถึงเงื่อนไขของการใช้วงเงินรถยนต์แลกเงิน เนื่องจากทุกการใช้งานสินเชื่อนั้นมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ย หากหมุนเวินไม่ทันอาจทำให้ประสบกับปัญหาหนี้สินท่วมตัวแล้วจะแก้ไขยาก

Scroll to Top