สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

รายได้
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-65 ปี

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินให้วงเงินอนุมัติสูงถึง 10 เท่าของเงินเดือน

ภาวะเศรษกิจในปัจจุบันส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้คนมีงานทำหรือคนที่มีรายได้ขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งช่องทางที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายได้เหมือนเดิมจะเป็นการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินที่มีขั้นตอนในการสมัครที่ง่ายพร้อมทั้งให้วงเงินอนุมัติสูงถึง 10 เท่าของเงินเดือนจะขึ้นอยู่รายได้ของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินด้วย สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ประชาชนสามารถมีเงินไว้ใช้จ่ายโดยธนาคารออมสินได้มีการออกสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำและไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ผู้ที่ต้องการเงินใช้ก็สามารถขอกู้สินเชื่อธนาคารออมสินได้ทันทีหรือใครที่ต้องการสมัครสินเชื่ออื่นนอกเหนือสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินแล้วก็สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านหรือจะอ่านรายละเอียดสินเชื่อต่างๆได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ไม่มีเงินใช้ทางออกที่ดีคือการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

เมื่อคุณต้องการทำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำประกันผู้ที่มีรายได้ประจำสามารถชำระเงินกู้ส่วนบุคคลได้สูงสุด 7 ปี ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการสามารถชำระเงินกู้ส่วนบุคคลได้สูงสุด 5 ปี สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินจะให้วงเงินสูงสุดถึง 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน/พิจารณาวงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท จะเป็นการตามเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินที่ได้กำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยออมสินในการขอสินเชื่อบุคคลออมสินจะคิดเป็น MRR + 7.745 ต่อปีซึ่งวิธีการคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะคิดดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาสินเชื่อบวก 3% ต่อปี อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินสามารถสอบถามธนาคารออมสินได้เลย การที่ออมสินปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลก็เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ผู้ที่ต้องการเงินสามารถนำเงินไปชำระหนี้หรือจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งถ้าต้องการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสินสามารถติดต่อไปที่ธนาคารออมสิน

เตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

ก่อนที่คุณจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินให้ผ่านในครั้งแรก คุณควรที่จะเตรียมพร้อมการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินให้ดีก่อนซึ่งรายละเอียดการขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี สัญชาติไทยและมีสถานที่ประกอบอาชีพและมีที่อยู่แน่นอน ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำจะต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท มีอายุงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินจะต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 30,000 บาทเปิดกิจการมาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไป เงินกู้ส่วนบุคคลธนาคารออมสินจะไม่สามารถกู้ร่วมได้

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้กู้
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน
อายุ
15 ปีขึ้นไป
Scroll to Top