Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

Darbbo Albums Ver 1.1
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
หน้าหลัก
   กิจกรรม - ผลการปฏิบัติ [ ลงภาพกิจกรรมใหม่ ][edit]
0059 หัวข้อ : ประชุม ก.ต.ตร.สภ.เคียนซา โดย : ดาบโบ้ เขียนเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 21:42:16 น.
26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิสุทะิ์ภู่พันธ์ศรี ผกก.สภ.เคียนซา ประชุม ก.ต.ตร.สภ.เคียนซา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม สภ.เคียนซา
0058 หัวข้อ : กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย : ดาบโบ้ เขียนเมื่อ: 27 มิถุนายน 2559 เวลา 23:09:18 น.
27 มิถุนายน 2559 พ.ต.อ. วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผกก.สภ.เคียนซา พร้อมด้วย พ.ต.ท.เรืองศักดิ์ งาม ขำ รอง ผกก.ป.ฯ ชุด ชมส. สายตรวจรถยนต์ จราจร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์โครงการ ภาค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย 100 % ร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ.โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ หมู่ที่ 1 ต.พ่วงพรมครฯ
0057 หัวข้อ : ฝึกแถวรอรับการตรวจ โดย : ดาบโบ้ เขียนเมื่อ: 14 พฤษภาคม. 2559 เวลา 11:28:42 น.
13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.มานพ โฆษิตอนันต์ ผกก.สภ.เคียนซา ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.เอกอรรถ เจริญพร สวป.ฯ พร้อมครูฝึก ทำการฝึกแถวข้าราชการตำรวจ สภ.เคียนซา เพื่อรอรับการตรวจของ กต.8 จต.
0056 หัวข้อ : ประขุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดย : ดาบโบ้ เขียนเมื่อ: 05 พฤษภาคม. 2559 เวลา 11:27:50 น.
4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มานพ โฆษิตอนันต์ ผกก.สภ.เคียนซา พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุรพล สุภากาญจน์ สวป.สภ.เคียนซา ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเคียนซา
0055 หัวข้อ : ประขุม ศปก.ฯ โดย : ดาบโบ้ เขียนเมื่อ: 04 พฤษภาคม. 2559 เวลา 11:26:04 น.
3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มานพ โฆษิตอนันต์ ผกก.สภ.เคียนซา ประชุมข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.-รอง ผกก.ฯ พงส. หัวหน้าแผนกงาน หัวหน้าสายตรวจ เฝ้าฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อน ศปก.ฯ การเสนอสำนวนตรวจ วิเคราะห์คดีอาญา 4 กลุ่ม มาตรการการป้องกันอาชญากรรม การจับกุมยาเสพติดตามเป้าหมาย การตรวจ-ทำข้อมูลรับจำนำรถ การบันทึกข้อมูล PDC โครงการ ภาค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% โครงการ 1 ตำรวจ 1 ผู้นำท้องถิ่น ณ ห้อง ศปก.สภ.เคียนซา
มีทั้งหมด 30 ภาพกิจกรรม >1< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next

Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

E-learning
การขอใบอนุญาตขับขี่
รถที่ห้ามนำมาใช้ในทาง
การขับขี่รถให้ปลอดภัย
การจอด,การหยุด,การกลับ,การแซง
การให้สัญญาณ
การเลี้ยว
การบรรทุก,ลากจูง
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 1
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 2
เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
เครื่องหมายบนพื้นทาง
เครื่องหมายลูกศรบนพื้น
มาตรการบันทึกคะแนน
เมาแล้วขับ
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบใบขับขี่(ไม่มีเฉลย)่ คลิ๊ก !
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 1
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 2
บันทึกย่อ
web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำรวจน้ำชุมพร
ระบบ admin

สำนักงานคุ้มครองพยาน
 

  server monitor  
Copyright © 2008 Supot Noijeen All rights reserved
ออกแบบ พัฒนาโดย ด.ต.สุพจน์ น้อยจีน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา
E-mail : khiansa@yahoo.com